Alle greppels en sloten in het bos zitten boordevol regenwater. Er zijn geulen gemaakt zodat het water kan overlopen naar een minder volle sloot.Door de stroming ontstaan er vormen en lijnen op het wateroppervlak. Je ziet het goed doordat er in de winter weinig begroeiing is.Een paar dagen later is er vorst en verandert het water in ijs. De lijnen die nu ontstaan  zijn geweldig.
Zou dat misschien komen doordat tijdens de ijsvorming het waterpeil zakt?Als je de blik naar boven richt zie je ook lijnen.De takken van de kale bomen tekenen zich scherp af tegen de lucht.
Een afbeelding zoals die aan de voorkant maak je als volgt in drie stappen.Van links naar rechts:
1  Je knipt een vierkant uit een foto van kale takken.
2  Je kopieert een transparante versie gedraaid over het origineel en maakt de kleuren iets geler.
3  Je draait de kleuren om, geel wordt dan blauw.

>>>