Nullen en tweeën

Vandaag is het een bijzondere datum. Deze combinatie van cijfers  […]

Datum

Negentien februari tweeduizendnegentien. In cijfers ziet dat er zo uit. […]

>>>